Provocare - Salveaza-ti corpul - propria ta Planeta

Provocare - Salveaza-ti corpul - propria ta Planeta

Posted by on 25/11/2021  Leave a Comment
Categories Provocari,

Te salut ?i te provoc din nou. ?i, de?i pare c? este o provocare nutri?ional?, aceast? provocare are o component? psihologic?/interioar?, pentru c? eu cred cu convingere c? pentru a func?iona magica ma?in?rie numit? corpul nostru, trebuie s? cre?m un echilibru între trup-minte-spirit. Iar acest echilibru îl putem crea doar privind în interiorul nostru.


Iat? provocarea mea ...


Cu siguran?? ?i tu ai auzit despre protejarea planetei care ne suport? ?i, probabil, te-ai implicat în ac?iuni de protejare a acesteia într-un mod mai direct sau mai indirect.


Dar te-ai gândit vreodat? s? consideri corpul t?u ca fiind propria ta planet? ?i s? întreprinzi ni?te ac?iuni de salvare pentru aceasta? Alege o zi, o s?pt?mân?, o vreme ... bun? în care s? faci asta.


Uite câteva ac?iuni pentru protejarea propriei tale planete - corpul t?u, cu influen?e benefice ?i asupra planetei P?mânt:


  • m?nânc? mâncare crud?, nepreparat? termic (exemplu salate, nuci, fructe etc.) - utilizezi mai pu?in? energie termic?
  • cump?r? mâncare care s? nu fie ambalat? în plastic - nu mai este un secret cât de mare este cantitatea de plastic utilizat? de noi, oamenii, ?i cât de nociv? pentru planeta P?mânt
  • un drum pe care îl f?ceai cu ma?ina, f?-l pe jos - utilizezi mai pu?in combustibil ?i reduci gazele cu efect de ser?, ?i, implicit, poluarea
  • alege 2 zile în care s? faci mâncare cu ceea ce ai în cas?, f?r? s? mergi la cump?r?turi (poate doar pentru legume ?i fructe proaspete) - o ac?iune cu efecte majore asupra reducerii polu?rii (de la stadiul de produc?ie pân? la transportul în supermarket)
  • mergi în pia?? ?i cump?r? de la localnici cel pu?in 2 alimente pe care le cump?rai din supermarket - vei reduce, din nou, gazele cu efect de ser?, deoarece produsele tale nu vor mai fi transportate cu camioanele dintr-o parte în alta a lumii.
  • verific? etichetele ?i cump?r? doar produse f?r? E-uri. E-urile sunt acele substan?e, de pe etichetele produselor, care nu î?i sun? cunoscut ?i nu ?tii c? ar cre?te în vreun pom sau ar fi ob?inute din ceva ce cre?te în natur?.


?tii vorba aceea ... nu îi po?i iubi pe ceilal?i mai mult decât te iube?ti pe tine ...? Dar pe aceea ... Dac? vrei s? schimbi lumea, începe cu tine ... ? Aceste dou? ziceri sunt esen?a acestei provoc?ri.


Î?i urez succes în aceast? provocare ?i mi-ar pl?cea s? ?tiu care ?i-au fost con?tientiz?rile în buc??ica de timp în care ai ales s? te iube?ti pe tine, întâi.


Dac? ?i-a pl?cut articolul ?i î?i este de folos, aboneaz?-te la newsletter-ul nostru ?i vei avea nout??ile direct în e-mailul t?u.


FYL by GAM